Värmlands tidning - den 13:e november 2017

KBAB är ålagda att ge förtur


KBAB har under perioden 2017-2018 tilldelats ett särskilt bostadssocialt uppdrag vilket innebär att ett antal lägenheter skall tilldelas karlstadsbor med olika former av sociala behov, bland annat nyanlända som flytt från krig och oroligheter runt om i världen.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "KBAB är ålagda att ge förtur" �r: