NA - den 12:e november 2017

Hjalmar Bergman teatern fylldes av entusiaster besökare från hela Mellansverige kom till seriefestivalen


Besökare från runt om i Mellansverige hade under helgen tagit sig till Hjalmar Bergman teatern för att besöka den andra upplagan av Örebro seriefestival. Det har varit väldigt intressant och givande, säger festivalgeneralen Thomas Karlsson.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hjalmar Bergman teatern fylldes av entusiaster besökare från hela Mellansverige kom till seriefestivalen" �r: