UNT - den 10:e november 2017

Risk för flaskhals


Kapacitetsfrågan beträffande Resecentrum med dess bangård verkar inte ha varit något som utredningen haft med i sitt arbete, skriver Ingemund Hägg.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Risk för flaskhals" �r: