Gefle nyheter - den 10:e november 2017

Knalleförbud på Drottninggatan föreslås flyttas till Stortorget


Knallar är i vägen för fotgängare och påverkar Drottninggatans butiker negativt, menar Gävle Centrumsamverkan. Nu föreslås ett försäljningsförbud mellan Vallpojken och Getgubben. Sträckan mellan Ge...0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Knalleförbud på Drottninggatan föreslås flyttas till Stortorget" �r: