Gefle nyheter - den 10:e november 2017

Knalleförbud på Drottninggatan föreslås flyttas till Stortorget


Knallar är i vägen för fotgängare och påverkar Drottninggatans butiker negativt, menar Gävle Centrumsamverkan. Nu föreslås ett försäljningsförbud mellan Vallpojken och Getgubben. Sträckan mellan Ge...0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Knalleförbud på Drottninggatan föreslås flyttas till Stortorget" är: