UNT - den 10:e november 2017

Tusentals platser i länet kan vara förorenade


I Uppsala län finns drygt 3 500 misstänkt förorenade områden, som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tusentals platser i länet kan vara förorenade" �r: