UNT - den 9:e november 2017

Kritiskt verk överklagar vattenbeslut


Naturvårdsverket menar att Mark- och miljödomstolen gjorde fel när Fortum fick klartecken till renoveringsarbeten vid Untra vattenverk.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kritiskt verk överklagar vattenbeslut" �r: