UNT - den 7:e november 2017

Skillnaderna ökar mellan flickor och pojkar


Flickor mår sämre än pojkar och tryggheten har minskat något.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skillnaderna ökar mellan flickor och pojkar" �r: