NA - den 7:e november 2017

Ingen förbättring trots tre livsmedelsinspektoner-nu väntar viten för butik


I slutet av augusti gjordes en livsmedelsinspektion i en mindre butik i en av Bergslagskommunerna i Örebro län. Bristerna var många och en del så pass allvarliga att viss hantering förbjöds. Företaget har fortsatt utan att bry sig om SBB:s, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens förelägganden. Därför skärps tonen med hot om viten.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ingen förbättring trots tre livsmedelsinspektoner-nu väntar viten för butik" �r: