UNT - den 7:e november 2017

Vilseledande om torsken


Den demokratiska beslutsproceduren som fastställer fiskekvoterna tar alltid sin utgångspunkt i de vetenskapliga råden, skriver Peter Ronelöv Olsson.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vilseledande om torsken" �r: