Värmlands tidning - den 7:e november 2017

Andelen överviktiga och feta i Örebro län över rikssnittet


Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport visar att fler än hälften av svenskarna klassas som feta eller överviktiga vilket leder till ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Andelen överviktiga och feta i Örebro län över rikssnittet" �r: