Värmlands tidning - den 7:e november 2017

Estetiska skolan får inte vara med


Först bjöds Estetiska skolan in till en gemensam information på Solbergagymnasiet, en information som riktade sig till niondeklassare inför deras gymnasieval. Sedan stoppades Estetiska skolan från att delta i denna träff.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Estetiska skolan får inte vara med" �r: