Svt - den 22:e oktober 2017

För lite matematik och teknik på förskolan


"Varje barns rätt till lärande och utveckling äventyras" konstaterar Skolinspektionen i en ny granskning som gjorts på förskolor i 15 kommuner, däribland Örebro. Ämnena som det gäller är teknik, matematik och naturvetenskap.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "För lite matematik och teknik på förskolan" �r: