Hela Helsingland Ljudal - den 21:a oktober 2017

Fallet Jasmine: Forskare kritisk ingen lösning låsa in flickor som behöver vård


Socionomen och forskaren Maria Andersson Vogel har riktat in sig på att studera hur flickor på SiS-boenden mår och upplever sin situation. Hon är kritisk både till inlåsning som vårdmetod och bilden av att det finns en grupp särskilt problematiska ungdomar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fallet Jasmine: Forskare kritisk ingen lösning låsa in flickor som behöver vård" �r: