Gefle nyheter - den 21:a oktober 2017

Maria oroas över svampangreppet på träden i Strömsbro: "är rädd att de ska ruttna och dö"


Maria Bjerkheden vill att kommunen ser över träden i allén på Strömsbrovägen. Där har hon märkt att honungsskivling en svampart som kan ta död på träd har börjat växa fram. Jag tycker mycket om träd och det är klart man blir orolig, säger hon till GD.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Maria oroas över svampangreppet på träden i Strömsbro: "är rädd att de ska ruttna och dö"" �r: