Svt - 4 timmar sen

Här är göteborgarnas förbjudna vänstersväng


Sedan februari i år har trafiksituationen omkring Nils Ericssonsplatsen i Göteborg varit en utmaning för trafikanter. Inte minst är frågan om hur man tar sig upp på Göta Älvbron en källa till förvirring. Trafikkontorets svar är: Inte genom den förbjudna vänstersvängen i alla fall.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här är göteborgarnas förbjudna vänstersväng" �r: