Svt - 4 timmar sen

Sanering efter sopbranden i Kiruna påbörjas


Just nu pågår förberedelser för en sanering efter storbranden på Kirunas avfallsanläggning, saneringen kommer igång nästa vecka och beräknas att pågå i 8 veckor. Prover som har tagits på vatten visar att grundvattnet inte har förorenats men släckvattnet visar spår av organiskt material och kväve.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sanering efter sopbranden i Kiruna påbörjas" �r: