NA - den 18:e oktober 2017

Nytt förslag för att komma till rätta med kaotiska Storgatan: "Det måste hända något"


Kommunen tar nu ett omtag kring Storgatan för att se vad man kan göra åt den röriga trafiksituationen. Tjänstemännen har fått i uppgift att ta fram ett nytt förslag. Utgångspunkten är att vi ska försöka hålla gatan öppen för bilar, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande i tekniska nämnden.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nytt förslag för att komma till rätta med kaotiska Storgatan: "Det måste hända något"" �r: