Hela Helsingland Bollnäs - den 17:e oktober 2017

Läsartext: Föreläsning om polyglotter på Bollnäs Senioruniversitet


Flerspråkiga polyglotter. Vilka är de och vad kännetecknar dem?0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läsartext: Föreläsning om polyglotter på Bollnäs Senioruniversitet" �r: