NA - den 17:e oktober 2017

Man snålar på annat för att ha råd med två lärare i klassrummen


På Mellringeskolan 7-9 jobbar man redan med i linje med den nya skolstrategin. Sedan ett år har man nämligen två ämneslärare i varje klassrum. En modell som gillas av både lärare och elever.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Man snålar på annat för att ha råd med två lärare i klassrummen" �r: