NA - den 17:e oktober 2017

Den kommunala hemvården får 39 miljoner kronor extra i år


Hemvården klarar inte av att att få budgeten i balans. Nu har kommunstyrelsen beviljat att tillskott på 39 miljoner kronor för 2017. Signalen är att vi har förståelse för att utmaningarna är stora, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Den kommunala hemvården får 39 miljoner kronor extra i år" �r: