Gefle nyheter - den 16:e oktober 2017

Så vann Björn Ryd i rätten försvarade alkoholinköpen: "Var eniga om att dricka snapsarna"


Efter tre timmars förhandling i Gävle tingsrätt var parterna överens. Kommunägda SKFAB betalar 1,5 miljoner kronor i skadestånd till den sparkade vd:n Björn Ryd. Det känns bra, det visar att jag varit rätt ute, säger han.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Så vann Björn Ryd i rätten försvarade alkoholinköpen: "Var eniga om att dricka snapsarna"" �r: