Värmlands tidning - den 12:e oktober 2017

Föräldrarna: Vår son har rätt att känna sig trygg i skolan


Sunne skolförvaltning får skarp kritik för behandlingen av en pojke med diagnosen medelsvår adhd med autistiska drag0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Föräldrarna: Vår son har rätt att känna sig trygg i skolan" �r: