UNT - den 12:e oktober 2017

Onyanserad beskrivning av vår vinst


Som grundregel investerar vi hela vårt driftöverskott med avdrag för skatt i beståndet runt om i landet, skriver Kerstin Lindberg Göransson.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Onyanserad beskrivning av vår vinst" �r: