NA - den 12:e oktober 2017

Askersund lägger mest pengar på elevernas hälsa och Lindesberg har lägst kostnad


Kommunernas kostnader för elevhälsa i grundskolan varierar kraftigt. I Örebro län lägger Askersund dubbelt så mycket pengar per elev jämfört med Lindesberg.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Askersund lägger mest pengar på elevernas hälsa och Lindesberg har lägst kostnad" �r: