Värmlands tidning - den 12:e oktober 2017

Fallolycka kan vara dold misshandel


Äldre säger att de ramlat för det är skamfyllt att bli utsatt för våld, säger Christina Wahrolin (S).Hon tycker att det behövs en strategi i vården för att upptäcka våld mot äldre.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fallolycka kan vara dold misshandel" �r: