NA - den 11:a oktober 2017

"Ett stort beslut och mycket pengar" - Hallsberg säger ja till Vätternvattnet


En enig kommunstyrelse har beslutat att Hallsberg går med i bolagsbildningen av Vätternvatten AB. Delägarskapet kostar drygt 1,9 miljoner för Hallsbergs del.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Ett stort beslut och mycket pengar" - Hallsberg säger ja till Vätternvattnet" �r: