Svt - den 11:a oktober 2017

Köerna till BUP växer


Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har blivit längre. Tillgängligheten har försämrats mycket sedan den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa avskaffades. Ändå ligger Stockholm bra till i jämförelse med resten av Sverige.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Köerna till BUP växer" �r: