Svt - den 11:a oktober 2017

Vanhusten hoitoa tehostetaan teknisillš apuvšlineillš


Marja-Leena Komulainen vetšš Norbottenissa projektia vanhusten kameravalvonnasta. Kameravalvonta helpottaa kotihoitajien tyŲtilannetta ja antaa vanhuksille turvan tunnetta lšpi yŲn.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vanhusten hoitoa tehostetaan teknisillš apuvšlineillš" ÔŅĹr: