Affärsvärlden - den 11:a oktober 2017

Kombinerad kompetens ger lyckade kundaffärer


För en lyckad transaktion krävs effektiva processer, branschkunskap och i många fall även djupgående specialistkompetens inom det regulatoriska området.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kombinerad kompetens ger lyckade kundaffärer" �r: