Hela Helsingland Ljudal - den 10:e oktober 2017

Vill glasa in Ambassadens balkonger länsmuseet säger nej


Miljonprogramshus har också kulturhistoriskt värde, i synnerhet flerbostadshuset Ambassaden i Ljusdal. Därför bör balkongerna inte glasas in så att intrycket förvanskas, anser byggnadsantikvarie Daniel Olsson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vill glasa in Ambassadens balkonger länsmuseet säger nej" �r: