Gefle nyheter - den 10:e oktober 2017

Person med allvarlig psykisk sjukdom nekas hjälp fallet Lex Sarah-anmält


En person som anses lida av en allvarlig psykisk sjukdom har nekats hjälp av både Gävle kommun och Region Gävleborg. Det framkommer i en Lex Sarah-anmälan av ett assistansbolag som inte längre kan ge den vård som personen behöver.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Person med allvarlig psykisk sjukdom nekas hjälp fallet Lex Sarah-anmält" �r: