Värmlands tidning - den 10:e oktober 2017

Inrättar ett råd för katastrofer


Ibland inträffar extraordinära händelser som kräver att civilsamhället vidtar lämpliga åtgärder. Enligt lagen faller huvudansvaret på kommunerna.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Inrättar ett råd för katastrofer" �r: