Värmlands tidning - den 10:e oktober 2017

Potatiskräfta hittad på gård i Värmland


Potatiskräfta har konstaterats på en gård i Värmland, enligt Jordbruksverket. Potatisodlarna på gårdarna där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids vidare. Potatiskräfta är en jordbunden sjukdom som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Potatiskräfta hittad på gård i Värmland" �r: