Värmlands tidning - den 10:e oktober 2017

Potatiskräfta hittad på gård i Värmland


Potatiskräfta har konstaterats på en gård i Värmland, enligt Jordbruksverket. Potatisodlarna på gårdarna där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids vidare. Potatiskräfta är en jordbunden sjukdom som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Potatiskräfta hittad på gård i Värmland" �r: