NA - den 10:e oktober 2017

Nya riktlinjer ger tydlighet kring elitstöd


Nu finns klara besked om på vilka grunder föreningar i Kumla kan få kommunalt elitstöd.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nya riktlinjer ger tydlighet kring elitstöd" �r: