NA - den 10:e oktober 2017

Hällefors vill synas bättre i strategier för regionens framtid


Helt nöjd med förslaget till regional utvecklinsstrategi i länet är inte Annalena Jernberg (S), även om synpunkter från Hällefors kommun hörsammats. Kommunstyrelsen diskuterade även förbifart Hjusjö i ett extra möte.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hällefors vill synas bättre i strategier för regionens framtid" �r: