NA - den 10:e oktober 2017

Regionens budget: Bättre vård med drop in på alla vårdcentraler och en ny akutvårdsmottagning


Bättre tillgänglighet inom vården. Det betonar den styrande majoriteten i Region Örebro län i sitt budgetförslag. Bättre tillgänglighet ska det bli bland annat med en primärvårdsakut och med drop in-mottagning på alla vårdcentraler.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Regionens budget: Bättre vård med drop in på alla vårdcentraler och en ny akutvårdsmottagning" �r: