Värmlands tidning - den 10:e oktober 2017

Vården har blivit allt mer ojämlik


I en region erbjuds specialiserad strokevård, i en annan läggs strokeenheten ned, skriver Lars Berge-Kleber och Eskil Johansson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vården har blivit allt mer ojämlik" �r: