NA - den 9:e oktober 2017

Blå gatan fortsatt avstängd Olaigatan ska byggas om


Olaigatan mellan Storgatan och Skolgatan börjar snart byggas om. Den ska bli smalare och göras säkrare för fotgängare att korsa.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Blå gatan fortsatt avstängd Olaigatan ska byggas om" �r: