Gefle nyheter - den 9:e oktober 2017

Nya neddragningar eller mer pengar hur ska sjukvårdens miljonunderskott lösas?


Effektiviseringar, nedläggning av vårdenheter eller ökade anslag. Det är de alternativ som står till buds när Region Gävleborg nu ska ta itu med de efterhängsna underskotten i länets sjukvård.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nya neddragningar eller mer pengar hur ska sjukvårdens miljonunderskott lösas?" �r: