NA - den 9:e oktober 2017

Liberalerna vill satsa 53,5 miljoner mer på skolan i 2018 års budget


När Liberalerna Örebro presenterar sin budget för 2018 är socialvälfärd och barn och utbildning två prioriterade områden.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Liberalerna vill satsa 53,5 miljoner mer på skolan i 2018 års budget" �r: