Affärsvärlden - den 9:e oktober 2017

ÅF presenterar nya finansiella mål


ÅF har som nya finansiella mål bland annat att försäljningstillväxten ska uppgå till 10 procent per år inklusive tilläggsförvärv men exklusive "större plattformsförvärv", och att lönsamheten mätt som ebita ska uppgå till 10 procent över en konjunkturcykel.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "ÅF presenterar nya finansiella mål" �r: