Affärsvärlden - den 9:e oktober 2017

Sjunkande produktion i näringslivet


Produktionen i hela näringslivet sjönk 1,2 procent i augusti jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sjunkande produktion i näringslivet" �r: