NA - den 9:e oktober 2017

Extra kommunstyrelse om Hällefors del i den regionala utvecklingsplanen


Hällefors ska inte vara en vit fläck på Örebro länskarta. Ett extra kommunstyrelse hålls 10 oktober för att ge synpunkter på utvecklingsstrategin i länet samt länstransportplanen.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Extra kommunstyrelse om Hällefors del i den regionala utvecklingsplanen" �r: