Gefle nyheter - den 8:e oktober 2017

Rekordstort vårdbehov för missbrukare i Sandviken har ökat dramatiskt


Komplexa problem gör att Sandvikenbor som vårdas för missbruk behöver allt längre tid på behandlingshem. Det har gjort att kommunen förra året betalade för fyra gånger fler vårddygn än 2008.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Rekordstort vårdbehov för missbrukare i Sandviken har ökat dramatiskt" �r: