NA - den 8:e oktober 2017

Porrkonsumtion hos unga ämne under frukostföreläsning i Frövi Missionskyrka


Hur ska vuxna samtala med barn och ungdomar om deras nätkonsumtion av porr? Det är en av ingångsfrågornatill en frukostföreläsning som hålls i Frövi missionskyrka på lördag. Ungdomspastor Maria Bengtsson är den som tagit initiativet till föreläsningen,efter att själv engagerat sig i frågan i flera års tid.


Mer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Porrkonsumtion hos unga ämne under frukostföreläsning i Frövi Missionskyrka" �r: