Svt - den 7:e oktober 2017

Älgtjurar i stångkamp ger otjänligt kött


Skadat älgkött kan innebära att jägaren slipper betala avgift. Men bara med rätt intyg, exempelvis från nyutexaminerade viltkasserare.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Älgtjurar i stångkamp ger otjänligt kött" �r: