NA - den 7:e oktober 2017

Samverkansgrupp för skolan ska jobba tillsammans för en bättre skola i kommunen


Tillsammans ska vi jobba för att fler elever ska gå ur grundskolan med gymnasiebehörighet. Detta är målsättningen för den samverkansgrupp för skolan som nu har bildats, en grupp som startats på initiativ från det lokala näringslivet.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Samverkansgrupp för skolan ska jobba tillsammans för en bättre skola i kommunen" �r: