NA - den 6:e oktober 2017

Nu ska alla vårdcentraler i länet erbjuda drop in-besök


Alla vårdcentraler i länet ska erbjuda drop in-besök. Det föreslår den politiska majoriteten i Region Örebro län i budgeten för nästa år.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nu ska alla vårdcentraler i länet erbjuda drop in-besök" �r: