UNT - den 6:e oktober 2017

Skrota subventionerna till fossila bränslen


I dag subventioneras fossila bränslen på ett sätt som helt motverkar våra miljö- och klimatpolitiska mål, skriver Amanda Kanange och Karl Vilén, Liberala ungdomsförbundet.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skrota subventionerna till fossila bränslen" �r: