NA - den 6:e oktober 2017

Region Örebro län satsar på närtrafik på landsbygden


Majoriteten i Region Örebro län föreslår en på närtrafik för landsbygdsbor i 2018 års budget.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Region Örebro län satsar på närtrafik på landsbygden" är: